Liên hệ

Thông tin liên hệ

Khoai Deo Hải Ninh

  • Địa chỉ: Tiểu Khu 5, thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình
  • Hotline: 0979.453.4161
  • Email: khoaideohaininhqb@gmail.com

Thông tin khách hàng


Bản đồ đường đi