Chính sách và quy định chung

Những điều kiện và điều khoản sử dụng sau đây được áp dụng đối với trang web của chúng tôi  và các thiết bị liên quan. Khi bạn quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin lưu ý rằng bạn đã đồng ý chấp nhận với mọi điều khoản mà chúng tôi liệt kê dưới đây.

TÀI KHOẢN/CHIA SẺ THÔNG TIN – BẢO MẬT

Khi bạn tạo một tài khoản trên trang web Khoaideohainh.vn, bạn sẽ có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Trong trường hợp phát hiện việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc vi phạm tính bảo mật, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Khoaideohainh.vn luôn đảm bảo an toàn cho thông tin và sử dụng cách thức bảo vệ tốt nhất cho các phương tiện thanh toán. Thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình thanh toán sẽ được bảo vệ một cách an toàn.

Bạn không nên sử dụng bất kỳ thiết bị hay công cụ nào nhằm cố gắng can thiệp để thay đổi cấu trúc dữ liệu. Tất cả các hoạt động phát tán hay khuyến khích truy cập trái phép hoặc phá hủy dữ liệu của chúng tôi sẽ bị nghiêm cấm. Xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi sai mục đích. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị tước bỏ tất cả các quyền hoặc có thể bị xử lí theo pháp luật nếu cần thiết.

Tất cả các dữ liệu trao đổi sẽ được bảo mật và chúng tôi sẽ chỉ buộc phải cung cấp dữ liệu khi có yêu cầu hợp lý.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi để tham khảo thêm.

ĐIỀU KHOẢN THÀNH VIÊN – NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG?

Dịch vụ của chúng tôi chỉ được cung cấp cho thành viên và hãy chắc chắn rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên để tham gia truy cập. Nếu bạn chưa đạt độ tuổi quy định, bạn cần phải được sự đồng ý của bố mẹ để đăng ký thành viên, nếu không bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách khách hàng bởi vì bạn cần phải đạt độ tuổi pháp lý để quyết định sử dụng dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký gia nhập Khoaideohainh.vn thông qua lời mời của bạn bè hoặc hoàn tất mẫu đăng ký thành viên. Khi bạn hoàn thành tất cả các bước để đăng ký, bạn đã có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trở thành thành viên, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác một cách kịp thời để hoàn tất việc đăng ký. Các thành viên có thể sử dụng dịch vụ mà không bị giới hạn. Quý thành viên có quyền sử dụng trang web để đặt hàng, yêu cầu dịch vụ, quản lý tài khoản hoặc cho các mục đích hợp lý khác. Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo nếu bạn có vi phạm nào ảnh hưởng đến các điều khoản tại trang này.

BẢN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ & ĐIỀU KHOẢN VI PHẠM 

Tất cả nội dung của website này do chúng tôi tự thiết lập. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ nội dung nào cho mục đích cá nhân.

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ. Để gửi yêu cầu này, bạn phải xuất trình một chữ ký số hoặc tương đương của người giữ bản quyền hoặc người đại diện theo ủy quyền, và phải bao gồm những điều sau:

(i) xác định các phần bị cáo buộc xâm phạm;

(ii) chỉ ra nơi nào trên trang web này có nội dung vi phạm bản quyền;

(iii) để lại thông tin cá nhân của bạn để liên lạc;

(iv) các quy định của luật pháp là cơ sở để bảo vệ bản quyền của bạn;

(v) cơ sở cho thấy các thông tin trong yêu cầu của bạn là chính xác;

Nếu bạn phát hiện hành vi báo cáo vi phạm cố ý gây ảnh hưởng đến bạn, vui lòng liện hệ chúng tôi sớm nhất có thể.

Nếu bạn có thắc mắc nào về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo hotline. email hoặc liên hệ quan fanpage.

Trân trọng cảm ơn!